Довідкова література

 • Гречаник Р.М. Словник генетичних термінів / Р.М. Гречаник. – Львів : РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 128 с.
 • Культури лісові. Терміни та визначення : ДСТУ 2980–95. – [Чинний від 25.01.95]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 64 с.
 • Лісівництво. Терміни та визначення: ДСТУ 3404–96. – [чинний від 29.01.96]. – Держстандарт України, 1997. – 44 с.
 • Словник таксономічних назв деревних рослин (українською, латинською, російською, англійською, німецькою мовами) / уклад.: А.І. Івченко, М.Й. Мазепа, Ю.А. Мельник, В.М. Проскурницький, А.С. Мельник; За ред. В.П. Кучерявого. – Львів: Світ, 2001. – 148 с.
 • Аверкиев И.С. Атлас вреднейших насекомых леса. / И. С. Аверкиев. – Москва : Лесная промышленность, 1984. – 72 с.
 • Брежнев И.Е. Определитель гри¬бов на плодах и семенах древесных и кустарниковых пород / И.Е. Брежнев, Г.Р. Ибрагимов, В.И. Потлайчук. – М. : Изд. с-х. лит., жур., плак. 1962. – 415 с.
 • Бродович Т.М. Атлас дерев та кущів заходу України / Т.М. Бродович, М.М. Бродович. – Львів : Вища школа, 1973. – 240 c.
 • Бродович Т.М. Деревья и кустарники Запада УССР. Атлас / Т.М. Бродович, М.М. Бродович. – Львов : Изд-во «Высш. шк.», 1979. – 251 с.
 • Гайченя П.А. Стовбурні шкідники лісу : атлас-визначник / П. А. Гайченя [та ін.]. – Київ : Урожай, 1970. – 162 с.
 • Падій Н.Н. Краткий определитель хвое и листогрызущих вредителей / Н. Н. Падій. – Москва : 1961. – 80 с.
 • Вересин М. М. Лесная генетика, селекция и семеноводство / М. М. Вересин [и др.]. – Петрозаводск : Карелия, 1970. – 523 с.
 • Вересин М. М. Справочник по лесному селекционному семеноводству / М.М. Вересин, Ю.П. Ефимов, Ю.Ф. Арефьев – М.: Агропромиздат, 1985. – 245 с.
 • Деревья и кустарники для защитного лесоразведения : М. : «Лесная промышленность», 1974. – 152 с.
 • Краснов В.П. Довідник із захисту лісу / В.П.Краснов, В.І.Ткачук, О.О.Орлов / – К. : «ЕКО-інформ», 2011. – 528 с.
 • Заборовский Е.П. Плоды и семена деревьев и кустарниковых пород / Е.П. Заборовский. – М. : Гослесбумиздат, 1962. – 302 с.
 • Краснов В.П. Довідник із захисту лісу / В.П.Краснов, В.І.Ткачук, О.О.Орлов / – К. : «ЕКО-інформ», 2011. – 528 с.
 • Листопадні дерева, кущі та ліани / В.К. Балабушка, М.П. Балабушка та ін., - Київ : КП «Дім, сад, город», 2006. – 112 с.
 • Новосельцева А.И. Справочник по лесным культурам / А.И.Новосельцева, А.Р.Родин. – М. : Лесн. пром-сть, 1984. – 312 с.
 • Новосельцева А.И. Справочник по лесным питомникам / А.И. Новосельцева, Н.А.Смирнов. – М. : Лесн. пром-сть, 1983. – 280 с.
 • Тереля І.П. Лісівництво. Нормативно-довідкові матеріали / І.П. Тереля, В.П. Мазепа. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – 66 с.