Корисна інформація

 • Biologichni_aspekti_roslniinikh_ugrupuvan.pdf Дослідження генетичного різноманіття видового складу лісових деревостанів Г. Т. Криницький, Р. Т. Гут, В. А. Ковальова, Н. І. Груник.
 • Introducenti.pptx Інвазивнінсть інтродукованих видів дерев і кущів у контексті екозбалансованого ведення лісового господарства. Куклишин В.О., Протас Т.І.
 • Stattya_Blustiv_Yurkiv_Neyko_Matusiyak.pdf Сучасний стан та ефективність використання постійної лісонасіннєвої бази Вінниччини. В.І. Блистів, З.М. Юрків, І.С. Нейко, М.В. Матусяк
 • PRAKTICHNI_PIDKHODI_SHCHODO_VSTANOVLENNJA_DINAMIKI.pdf ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДИНАМІКИ СТІЙКОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ. В. І. БЛИСТІВ, В. М. МАЛЮГА, В. В. МІНДЕР, О. П. СИРОТА.
 • Robinija_zvichaina_-_invaziinii_vid_chi_cinnii_vid_dlja_lisorozvedennja.pdf Робінія звичайна інвазійний вид чи цінний вид для лісорозведення. Кандидати с.-г. наук, провідні наукові співробітники лабораторії селекції УкрНДІЛГА Світлана Лось і Лариса Терещенко
 • Methodology.pdf Методика сортовипробування лісових дерев і кущів. Керівник розробки канд. .с.-г. наук, с.н.с. С. А. Лось.
 • LISOVA_SELEKCIJA_I_NASINNICTVOVIDTVORENNJA_LISIV_TA_LISOVA_MELIORACIJA.docx ЛІСОВА СЕЛЕКЦІЯ I НАСІННИЦТВО: ВИТОКИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. С.А. Лось, Ю.І. Гайда, Л.І. Терещенко, Р.М. Яцик, В.І. Блистів, Н.Ю. Висоцька, Л.О. Торосова , Г.А. Шлончак, В.В. Митроченко , І.С. Нейко,
 • Stattja_lisonasinne_raionuvannja.pdf Практичні аспекти удосконалення лісонасінного районування. В.І. БЛИСТІВ, З.М. ЮРКІВ, І.С. НЕЙКО, М.В. МАТУСЯК.
 • Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020__1_.pdf Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю
 • Method_naglyad_oblik_prognoz.pdf Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України.
 • V.I._Blistiv__V.M._Maurer.pdf ПОПУЛЯЦІЙНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ БУКА ЛІСОВОГО В ЗАКАРПАТТІ. В. І. Блистів, В. М. Маурер.
 • TU_PLND_2017.pdf ДІЛЯНКИ ПОСТІЙНІ ЛІСОНАСІННІ ОСНОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТУ У А02.4 009940064 002 2017
 • Rekomendaciji.pdf Рекомендації з удосконалення режиму охорони лісових генетичних ресурсів. Р. М. Яцик.
 • Vkazivki_z_vidilennja_objektiv_zberezhennja__genofondu.pptx Вказівки з відбору, збереження, відтворення та експлуатації об'єктів цінного генофонду широколистяних порід IN SITU. Р.Т. Волосянчук, С.А. Лось, Л.О. Торосова, Л.І. Терещенко, В.Г. Григорьєва, І.С. Нейко.
 • Recom_LNB_intr_2008.pdf РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СТВОРЕННЯ ЛІСОНАСІННОЇ БАЗИ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН. Керівник розробки канд. с.-г. наук, с.н.с.. С. Лось
 • REKOMENDACII.docx Рекомендації з ефективного використання клонового лісового насінництва в Карпатському регіоні та створення плантацій підвищеного рівня. Розроблено лабораторією лісовідновлення і селекції (до 2012 р. – лісової селекції і насінництва) УкрНДІгірліс.
 • Lisonasinna_baza_v_Ukrajini.pdf Лісонасінна база в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку. О. Т. Данчук
 • nvnltu_2015_25.10_6.pdf Концептуальні засади збереження та використання генетико-селекційних ресурсів лісових порід в Україні. О. Т. Данчук.
 • Los__KNP_RP__12_03_2018.docx Особливості розвитку крон та репродукції дуба звичайного на нассіних плантаціях ДП "Гутянське ЛГ" Харківської області. Лось С.А., Годований О.М., Григорьєва В.Г., Губін Є.А.
 • Los__KNP_RP_2018_rezume.docx ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРОН ТА РЕПРОДУКЦІЇ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО НА НАСІННИХ ПЛАНТАЦІЯХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лось С.А., Годований О.М., Григорьєва В.Г., Губін Є.А..
 • Stattja.pdf Сучасний стан та ефективність використання об'єктів збереження IN SITU та EX SITU для підвищення продуктивності лісів центральної частини України. І. Нейко, З. Юрків, М. Матющак, О. Колчанова.
 • KONCEPCIJA__ZBEREZHENNJA.docx Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні