Про ДО "Український ЛСЦ"

Коротка довідка про Центр

Державна організація «Український лісовий селекційний центр» (ДО «Український ЛСЦ») є бюджетною організацією що належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.

Виробничу діяльність інспекція розпочала у 1937 році як Київська міжобласна контрольна станція лісового насіння і підпорядковувалась Центральній контрольній станції лісового насіння при Міністерстві лісового господарства СРСР, а з 1966 року – Всесоюзній лісонасіннєвій станції Держкомлісгоспу СРСР. В 1991 р. перейшла в підпорядкування Міністерства лісового господарства України і з 2003 р. по серпень 2013 р. носила назву – Українська державна лісонасіннєва інспекція (Українська ДЛІ).  

Основними функціями Української ДЛІ були: забезпечення перевірки лісового насіння на посівні якості, фіто- і ентомозараженість та видавання відповідних документів про посівні якості; проведення інспектування суб’єктів лісового насінництва та розсадництва на етапах виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання лісового насіння і садивного матеріалу; контроль за створенням, доглядом та використанням об’єктів постійної лісонасінної бази для заготівлі лісового насіння на генетико-селекційній основі; ведення державного обліку об’єктів постійної лісонасінної бази; участь у розробленні Законів України,  «Системи ведення лісового насінництва», державних стандартів та іншої нормативно-технічної документації з лісового насінництва.
               
Держлісагентством України у серпні 2013 р. було створено державну організацію «Український лісовий селекційний центр» (далі ДО «Український ЛСЦ») з підпорядкованими йому відокремленими підрозділами: Вінницькою, Донецькою, Закарпатською, Львівською, Рівненською та Харківською  лісонасіннєвими лабораторіями із визначеними зонами діяльності.

Основними завданнями у діяльності ДО «Український ЛСЦ» є:

 • забезпечення збереження цінного генофонду лісових рослин України;
 • сприяння підвищенню продуктивності екологічного і ресурсного потенціалу лісів;
 • сприяння забезпеченню лісовідновлення та лісорозведення насінням і садивним матеріалом з високими посівними якостями та спадковими властивостями.

ДО «Український ЛСЦ», відповідно до покладених на неї завдань:

 • забезпечує впровадження норм Закону України "Про насіння і садивний матеріал" через комплекс організаційних і наукових заходів, спрямованих на організацію виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу лісових рослин;
 • проводить визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу видів лісових рослин;
 • проводить визначення спадкових (генетичних) властивостей лісового насіння та садивного матеріалу;
 • надає рекомендації щодо використання лісового насіння і садивного матеріалу відповідно до їх генетичних властивостей;
 • здійснює визначення фітопатологічної зараженості і ентомологічної заселеності лісового насіння, садивного матеріалу та ґрунту;
 • проводить експертне визначення посівних якостей насіння видів лісових рослин за зверненням підприємств та організацій;
 • сприяє створенню нової та підвищенню ефективної експлуатації існуючої постійної лісонасінної бази;
 • приймає участь у роботі комісій з приймання та списання плюсових дерев і плюсових насаджень, постійних лісонасінних ділянок, плантацій та генетичних резерватів;
 • забезпечує ведення державних реєстрів плюсових дерев і генетичних резерватів, зведених відомостей плюсових насаджень, лісонасінних плантацій і постійних лісонасінних ділянок;
 • забезпечує створення та ведення єдиної державної системи електронного обліку об’єктів постійної лісонасінної бази;
 • надає методичну та практичну допомогу при створенні резервного фонду лісового насіння;
 • приймає участь у створенні генетичного банку лісового насіння, заготовленого з об’єктів постійної лісонасінної бази;
 • надає методичну допомогу з питань заготівлі та переробки лісонасінної сировини;
 • надає рекомендації підприємствам щодо попереднього обстеження насаджень перед масовою заготівлею, проведення попереднього визначення якості насіння та паспортизації партій насіння і лісонасінної сировини;
 • проводить перевірку виконання робіт з прогнозування та обліку очікуваного врожаю лісового насіння, визначення об’ємів його заготівлі, закладання постійних пробних площ, ведення карток спостережень;
 • забезпечує організацію і проведення дослідних робіт щодо удосконалення методів аналізу насіння і нормування їх посівних якостей;
 • надає методичну допомогу у проведенні обігу лісового насіння відповідно до лісонасінного районування України;
 • надає методичні рекомендації щодо агротехніки вирощування садивного матеріалу та ведення технічної документації з лісового насінництва та розсадництва;
 • проводить лісопатологічне обстеження лісових розсадників;
 • здійснює вивчення та аналіз стану лісового насінництва і розсадництва в Україні, узагальнює досвід передових підприємств, установ організацій, що займаються заготівлею, переробленням лісонасінної сировини, лісового насіння, сортуванням садивного матеріалу;
 • видає документи про якість насіння і садивного матеріалу видів лісових рослин відповідно до вимог державних стандартів та технічних умов;
 • надає консультаційні та інші послуги, методичну допомогу у сфері лісового насінництва та розсадництва підприємствам, організаціям та установам, що належать до сфери управління Держлісагентсва України.